Error handling: Excepties vs Either

Stel je moet een rest controller maken die een brief moet versturen waarbij de volgende logica gebruikt moet worden:

1: haal klant op (kan mis gaan, dus foutmelding afvangen)
2: roep functie aan die aangeeft of het een zakelijke klant is
3: zoek huisadres of werkadres (kan niet bestaan, dan fout teruggeven)
4: Genereer brief (kan mis gaan, dus foutmelding afvangen)
5: Verstuur brief (kan mis gaan, dus foutmelding afvangen)

Voor deze logica heb ik 4 verschillende implementaties gemaakt om deze te kunnen vergelijken.

Lees meer »

Formule voor berekenen snijpunten van 2 cirkels

Nu is mijn wiskunde kennis wel redelijk in orde,  maar om een formule te vinden die de 2 snijpunten van 2 cirkels berekend had ik toch wat problemen. Op internet vond ik helaas ook geen kant en klare formules.

Uiteindelijk heb ik de volgende een oplossing gevonden.

Mochten er simpelere oplossingen zijn dan hoor ik dat graag!

Hieronder de 2 cirkels met de 2 snijpunten. Ik heb in deze tekening 2 hulp driehoeken getekend.

bereken raaklijnen 2 cirkels (1).png

gegeven.png

Dan kun je een driehoek maken tussen de 2 middelpunten van de cirkels en punt P en Q met zijde a,b en c.
De lengte van de 3 zijdes kun je berekenen op de volgende manier.:

abc.png

Met de cosinus regel kunnen we nu hoek α berekenen.
Ook kunnen we hoek λ berekenen.
Met deze 2 hoeken kunnen we β en γ berekenen.

hoeken.png

Met de β kunnen we voor punt P de delta-x en delta-y ten opzichte van het middelpunt van cirkel A berekenen.

deltap.png

Met de γ kunnen we voor punt Q de delta-x en delta-y ten opzichte van het middelpunt van cirkel A berekenen.

deltaq.png

Uiteindelijk kunnen hiermee we punt P en Q berekenen.

p.png

q.png

In java code zou dat zou opgelost kunnen worden:

private Optional<PointSet> berekenSnijpunten(Cirkel cirkel1, Cirkel cirkel2) {
  double a = cirkel2.r;
  double b = cirkel1.r;
  double c = Math.sqrt(Math.pow(cirkel2.x - cirkel1.x, 2) + Math.pow(cirkel2.y - cirkel1.y, 2));

  // hoek alpha
  double alpha = Math.toDegrees(Math.acos((b * b + c * c - a * a) / (2 * b * c)));

  if (Double.isNaN(alpha)) return Optional.empty();

  // --- 1e punt
  // hoek z
  double z = Math.toDegrees(Math.atan((cirkel2.y - cirkel1.y) / (cirkel2.x - cirkel1.x)));

  // hoek w
  double w = 180 - alpha - z;

  // delta x en y
  double deltaX = Math.cos(Math.toRadians(w)) * cirkel1.r;
  double deltaY = Math.sin(Math.toRadians(w)) * cirkel1.r;

  if (cirkel1.x > cirkel2.x) {
    deltaX = deltaX * -1;
    deltaY = deltaY * -1;
  }

  // snijpunt
  double p1x = cirkel1.x - deltaX;
  double p1y = cirkel1.y + deltaY;
  Point p1 = new Point(p1x, p1y);

  // --- 2e punt
  // hoek u
  double u = 180 + alpha - z;

  // delta x en y
  double deltaP2x = Math.cos(Math.toRadians(u)) * cirkel1.r;
  double deltaP2y = Math.sin(Math.toRadians(u)) * cirkel1.r;
  if (cirkel1.x > cirkel2.x) {
    deltaP2x = deltaP2x * -1;
    deltaP2y = deltaP2y * -1;
  }

  // snijpunt
  double p2x = cirkel1.x - deltaP2x;
  double p2y = cirkel1.y + deltaP2y;
  Point p2 = new Point(p2x, p2y);
  
  return Optional.of(new PointSet(p1, p2));
}

class Point {
  double x = 0;
  double y = 0;
}

class Cirkel {
  double x = 0;
  double y = 0;
  double r = 0;
}

Graalvm memory usage

This weekend I did some graalvm testing on our Openshift environment to see if we could run our microservices with native graalvm images with low memory usages.

It seemed that using a graalvm native image used even more memory when running under load then running the same application using java.

Starting a pod that runs a native image did start with very little memory (13MB), but when putting some http load on the application, the memory quickly went to 270MB and never went back.

Lees meer »

Mutual SSL authentication

In deze blog laat ik zien wat de stappen zijn om certificaten te maken voor server en client applicaties.

Voor testen kun je de key- en trust stores maken zonder CA. Op productie zal er altijd een CA tussen zitten. Beide manieren worden hieronder besproken.

Een demo project met een server en client die ssl gebruiken (ook als authenticatie) is hier te vinden:

https://github.com/robbertvdzon/clientcertificateexample

Lees meer »

Escape from the Spring magic with Javalin and friends

Working with Spring Boot (but also working with JEE/Jakanta EE) can be a joyful experience. Within minutes you can create a  new RESTfull webservice  to which you can quickly and easily add circuit breakers, distributed tracing, security, database access, accessing other microservices, fallbacks, retries, service discovery, configuration management, many other things and of course you can use the great Spring DI framework.Lees meer »